ERRARE HUMANUM EST – 5 JAAR ONDERWEG MET EZELS

Nog nooit eerder in de geschiedenis van de wereld ging zo veel informatie met zo weinig wijsheid gepaard”, aldus de eigenzinnige Britse antropoloog Tim Ingold over onze actuele tijd waarbinnen onze levens vorm krijgen en ons denken beïnvloed wordt.

Ingold, die als antropoloog veel naar lijnen heeft gekeken, beklemtoont dat wijsheid niet langs statische, rechte (lees: planmatige en doelgerichte) lijnen loopt, maar het kronkelige pad van de ezel volgt (lees: de lijn van het toevallige en het onbestemde). Lees hier een persoonlijke getuigenis n.a.v. 5 jaar Den Dolaard, 5 jaar onderweg met ezels.