Over ons

Onder de naam Den Dolaard worden heel het jaar door (in alle seizoenen, afhankelijk van de weersomstandigheden) e-ducatieve stap – en trektochten met ezels georganiseerd, zowel voor individuen (jong en oud) als voor groepen. Deze tochten vormen de voornaamste bron van inkomsten waarmee wij onze basiswerking als vzw financieren.

Aanvullend op deze e-ducatieve praktijk is Den Dolaard ook de naam voor een grensplek, een boerderijtje pal op de provinciegrens Vlaams-Brabant – Limburg, gelegen nabij een eeuwenoud ven, het Vinne genaamd, het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen. Dit ven is in de laatste ijstijd ontstaan door gletsjervorming op 2 beken. Dat is ongeveer 10 000 jaar geleden, nagenoeg onvoorstelbaar diep in de tijd waarin we als mensheid van een rondtrekkend, open bestaan de wereld (en de grond in deze wereld) gingen verdelen en fragmenteren door deze letterlijk te bepalen en te bebouwen om achter deze palen aan land-bouw te gaan doen.

Op deze unieke plaats in de ‘Hameau ’t Vinne‘ (18de eeuw – 19de eeuw) bouwen wij een werking uit die zonder vooraf bedacht plan erop gericht is om een groot deel van het landgoed tot publieke refuge te maken. Zo zal Den Dolaard uitgroeien tot een meersoortige plek (een meer dan menselijke gemeenschap) waar iedereen die vorm wil geven aan zijn of haar eigen bestaan, welkom is voor korte of langere tijd.

Door Den Dolaard te bezoeken en door in te tekenen op een tocht en hiervoor te betalen, draag je dus rechtstreeks bij aan een project met een grote maatschappelijke & ecologische betekenis. Hier wordt doorheen het houden van ezels voeding voor de ziel geteeld …

Den Dolaard startte in 2013 als het initiatief van Jan Nijs, zelfstandig filosoof (‘doendenker‘) met veel ervaring in het begeleiden van individuen en groepen in allerlei situaties & (welzijns)contexten. In oktober 2018 transformeerde Den Dolaard tot een open, niet-hiërarchische ledenbeweging (met gratis lidmaatschap!). Op 16 november 2019 werd de vzw Den Dolaard officieel opgericht door een stevige groep van betrokken burgers uit de buurt, de regio en ver daarbuiten als een Beweging voor Natuur, Dier en Welzijn.

Een hybride burgerbeweging die én als natuurvereniging kan worden gezien én als welzijnsvereniging én als vereniging die zich met dieren(kwesties) bezig houdt. We zijn dus actief op het snijvlak van natuur & gezondheid (welzijn), maar zien bv natuur noch dier als een middel met als doel/opbrengst/resultaat gezondheid/welzijn. Daarmee geven we commentaar op het instrumentele of planmatige denken (beheersing, vooruitgang) dat onze samenleving zo in de ban heeft.

De boerderij van Den Dolaard wordt uitgezet als een sociaal experiment (geïnspireerd door wat de sociale structuur van ezels ons leert): als een meersoortige gemeenschapsboerderij, die volledig in handen is van vrijwilligers. We bouwen aan refuge-mogelijkheden (woonwagen, yurt, schuur) zodat de plek dag & nacht toegankelijk wordt voor wie daar nood aan heeft. De boerderij herbergt momenteel 13 ezels en 1 paard. Deze dieren worden vanaf april tot november in deelgroepjes op verschillende graslanden in de brede omgeving ingezet t.v.v. ecologisch graslandbeheer.

Voel jij je aangesproken om als vrijwilliger mee te draaien op een bijzondere locatie (waar wordt geëxperimenteerd met andere manieren van organiseren en samenleven)? Lees onze vacature op vrijwilligerswerk.be en aarzel niet om je interesse met ons te delen via info@dendolaard.be Voel je vrij om langs te komen tijdens een Café Verzet avond, een Open Ledenforum of een Open Bestuursvergadering (zie onze kalenderpagina).

Wij organiseren een paar keer per jaar onder de naam AMOR FATI open werkdagen, als een uitwisselingsplatform voor leden, deelnemers & bezoekers, georganiseerd volgens een toevalslogica. Deze logica schept doorheen samen werken, samen eten & samen zijn ruimte voor onverwachte ontmoetingen. Daarnaast is er Café Verzet, een forum voor tegendraadse & afwijkende meningen die heersende opvattingen over natuur, dier en welzijn in vraag stelt. Onder het motto ‘contrair-in-verbinding‘ werkt de Verzetsgroep jaarlijks aan een 2-maandelijkse programmatie. Dat kan gaan van een DJ-set, dansfeest, filmvertoning, kampvuur, muziekoptreden, dichtkunst, boek – of (tijdelijke) kunstvoorstelling tot free podium voor wie zich geroepen voelt…

Staptochten voor individuen en groepen zijn steeds op afspraak (+32 479 – 45 23 36 of info@dendolaard.be). Voor meer praktische informatie, zie de condities en tarieven (onder de pagina E-ducatieve Tochten).

Wij ontvangen geen enkele overheidssubsidie opdat wij autonoom kunnen werken en dicht bij het hart van onze missie kunnen blijven. Daarom zal iedere gift, groot of klein, altijd zeer gewaardeerd worden!

Via onze Facebook-pagina blijf je op de hoogte van onze activiteiten en het laatste nieuws. Sfeerbeelden verschijnen periodiek op onze Instagram-account.

ondernemingsnr. vzw den dolaard: 0739.600.056

bankrekeningnr. vzw den dolaard: BE09 9733 6389 7857