Den Dolaard: een vereniging van/voor natuur, dier en welzijn!

Tijdens de eerste & drukbezochte editie van ons Ezelsfeest ‘Asinaria Festa’ op 20 oktober 2018 transformeerde Den Dolaard tot een open vzw, gedragen door een diverse groep van 38 menselijke en niet-menselijke betrokken dieren (om precies te zijn; 26 mensen én 12 ezels). Het ontwerp van statuten werd goedgekeurd en 3 bestuurders werden aangesteld.
Na 5 jaar onderweg stappen we dus vastberaden verder, waarbij er steeds meer mensen meelopen en zich aansluiten bij deze zachte & vrolijke ‘verzetsbeweging’. Met onze werking waarin ezelwandelingen en -tochten centraal blijven staan (want ezels zijn dé verzetsdieren par excellence …), geven we commentaar op en zoeken we te weerstaan aan de toenemende verinstrumentalisering van het dagelijks leven & handelen in onze samenleving. We komen op voor een nomadisch burgerschap door de kunst van het zwerven, dolen en flaneren te onderzoeken en te beoefenen doorheen een amalgaam aan acties & activiteiten, ondergebracht in 12 domeinen.
Tegenover het beheersingsdenken (denken in termen van opbrengst, winst, nut, profijt, rendement, voordeel, effect, resultaat, uitkomst, bestemming… ) stellen wij het nomadisme & vagabondage (de manier van leven van de nomade en de zwerver): de ervaring van het leven zelf is immers dat we niet alles in de hand hebben; ons bestaan is wezenlijk iets spontaans en onvoorspelbaars: “wat echt van belang is in het leven is niet de finale eindbestemming, maar al die interessante dingen die onderweg gebeuren” (T.Ingold). Wat je sterk kan ervaren in het stappen met een ezel …
Den Dolaard is opgericht als vereniging van natuur + dier + welzijn; wij pleiten ervoor om deze 3  elementen als ‘zuivere middelen’ te behouden, d.w.z. het ene staat niet ten dienste van het andere. Natuur is niet iets met als doel welzijn, gezondheid, genezing; ezels zijn bijzondere dieren die we niet moeten toe-eigenen met oog op bv. therapeutische of pedagogische doeleinden (heling, herstel, verwerking, verbetering, versterking …). (Menselijk) leven verloopt best minder doelgericht, planmatig of volgens normen; het is in wezen onkenbaar, onbenoembaar en staat altijd open… En veel lost zich vanzelf op, al wandelend, al dolend …
Voel je je aangesproken? Boek dan een ezelwandeling of  een tweedaagse trektocht, of kom naar 1 van de maandelijkse Amor Fati – namiddagen.
Je kan ook gratis (!) lid worden en zo deze olijke beweging mee steunen. Je wordt lid door dit formulier in te vullen.
Nieuwsgierig? Op zondag 27 januari houden we een open Ledenforum . Een ideaal moment om met onze werking kennis te maken. Je kan je inschrijven door een mailtje te sturen naar het secretariaat, je ontvangt dan de agenda. Kom dus gerust even snuffelen en met de langoren kennis maken …
Al onze acties & activiteiten zijn vooral te volgen op de facebookpagina van Den Dolaard.