Filosofisch gesprek

Den Dolaard biedt op afspraak gespreksruimte voor vragen die jou bezighouden en waar jij niet onmiddellijk een gesprekspartner voor vindt. Anders dan in therapie ligt de nadruk niet op verandering, maar op verheldering. Dit gebeurt door samen na te denken. Net zoals de oude Grieken doen we dit bij voorkeur al wandelend, al dan niet in gezelschap van een ezel. Een filosoof is de best denkbare leek: hij is een expert in het niet-weten, vormt geen oordeel over jouw situatie, noch heeft hij de wil jou te be-grijpen. Er wordt geen advies gegeven of oplossing voor jouw probleem naar voren geschoven, maar door het stellen van relevante vragen helpt hij je met het ordenen van je denkbeelden. Dit kan ervoor zorgen dat je anders naar dingen gaat kijken.

Voor groepen is er het aanbod van ‘filosofisch wandelen. Het gaat om een manier van wandelen zonder vooraf bepaalde uitkomst, maar met een strakke verkenning van eigen en collectieve denkwegen. Aan de hand van een wandelcitaat en enkele expliciete instructies wordt er afwisselend gestapt en regelmatig halt gehouden; tijdens de tocht zoekt iedere deelnemer naar een plek in het landschap die aanspreekt en iets van het citaat uitspreekt Ondertussen kom je tot een dialoog met je zelf en de anderen. Aan het eind van de wandeling volgt een collectief gesprek in open lucht of op de boerderij van Den Dolaard.

Indien je interesse hebt en/of graag meer informatie wenst, neem dan gerust contact op met  Jan Nijs, 0479 – 45 23 36 en proforma@yucom.be.