Auteursarchief: admin

Welkom bij Den Dolaard – waar ezels vleugels krijgen …

We are only human in contact and conviviality with what is not human.” (David ABRAM)

Het bedenken, aanreiken van (en samen reflecteren over) e-ducatieve natuur / dier ervaringen / praktijken, zoals ezelwandelingen en meerdaagse trektochten met ezels, is waar wij voor staan. Het gaat om ‘uitleidende’ praktijken voor jong én oud, d.w.z. praktijken die onze intense en meervoudige verwevenheid met de aarde en de wereld rondom ons op een vanzelfsprekende manier laten ervaren.

We zijn vergeten dat we altijd verbonden zijn met de natuur.” (Mary CLARE)

Het gaat om sensoriële ervaringspraktijken die zich verzetten tegen de diepgewortelde en rampzalige overtuiging dat het menselijke leven en het menselijk bewustzijn superieur zouden zijn aan al het andere natuurlijke leven & bewustzijnsvormen, alsof wij ons ook maar zouden kunnen loskoppelen van onze (dierlijke) natuur. De mens?  Volgens Friedrich NIETZSCHE zijn wij het enige dier dat zich vragen stelt bij z’n eigen dierlijkheid, of ‘het nog niet vastgestelde dier‘…

Experimenteerzone voor het bedenken en uitproberen van deze praktijken is de ezelsboerderij van Den Dolaard, die in collectief beheer is van een open netwerk van vrijwilligers.

Het herstellen en opnieuw intensifiëren van onze zintuiglijke verbindingen met andere (niet-menselijke) wezens en dingen zien wij dan ook als noodzakelijke voorwaarde om tot nieuwe vormen van samen-leven op aarde te komen – noodzakelijk in het verblindende licht van de catastrofaal evoluerende toestand van onze planeet.

Den Dolaard als beweging kan je dan ook beschouwen als een prefiguratie ( of sociaal experiment) van een andere, toekomstige manier van organisatie & gemeenschap maken – niet-hiërarchisch en verschil (of wederzijdse inclusie) als uitgangspunt (zoals de sociale structuur van ezels ons leert). Hier wordt door het houden van een kudde ezels voedsel voor onze ziel geteeld…

Ezels leven al meer dan 5000 jaar samen met mensen. Ezels stimuleren onze zintuigen (zoals zien, horen en ruiken) veel meer dan het gezelschap van ons meer vertrouwde huisdieren zoals een hond, kat, konijn of hangbuikzwijn. Het aangaan van een relatie met hen is een authentieke leerschool in het leren van respect voor de vreemde ander (en het vreemde van de ander) en een houding van niet-intentioneel handelen (dolen). Ezels laten ons beseffen dat het leven fundamenteel onbeheersbaar is en altijd open staat. Wie met een ezel erop uit trekt, oefent zich in ‘het beseffen van de onmogelijkheidszin‘ (Awee PRINS): we kunnen (onze natuur) niet veranderen, maar slechts (onze onmacht) verdragen … Wat vaak nieuwe horizonten opent …