Dag van de Trage Weg

Trage wegen zijn restanten van het oorspronkelijke verplaatsingsnetwerk in de publieke ruimte van voor de tijd dat het gemotoriseerd verkeer z’n opkomst maakte. Er bestaan allerlei benamingen voor deze wegen: buurt-en voetwegen, hollewegen, veldwegen, kerkwegels, dijk- en jaagpaden, enz. Vaak gaat het om kleine wegeltjes door het landschap die naar de dorpscentra leiden. Ze zijn een waar paradijs voor wandelaars en maken een nieuw perspectief mogelijk op een ongekende dimensie in een vertrouwde omgeving. Dankzij de Wet op de buurtwegen hebben vele trage wegen een juridisch statuut waarbij er een recht van openbare doorgang bestaat. De laatste jaren komen trage wegen opnieuw onder belangstelling van het brede publiek.

Ieder derde weekend van oktober is er de jaarlijkse Dag van de Trage Weg. Sinds 2013 werken wij dan samen met Natuurpunt Zoutleeuw, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de Stad Zoutleeuw aan een lokale actie.

Op 20 oktober 2013 wilden wij een voettocht met ezels laten lopen in het grensgebied van Zoutleeuw (Budingen) en Geetbets (Grazen) langs enkele bijzondere voet- en buurtwegen en doorheen het Betserbroek. Het Betserbroek ligt in de vallei van de Gete stroomopwaarts Aronst Hoek, in de vierhoek Geetbets-Grazen-Terweiden-Budingen. Op het grondgebied Budingen wordt het ook wel Budingenbroek genoemd. Omdat ons finaal de doorgang langs de Gete na de samenvloeiing werd geweigerd, hebben we op de valreep noodgedwongen de geplande route deels verlegd naar het gebied tussen Hof ter Hoeve (in de Pottekaasstraat) en de Castelberg tegenover het Vinne waar nog heel wat voetpaden doorheen en langs de velden en plantages lopen. Het wandelkaartje vind je hier.

Op 19 oktober 2014 namen wij opnieuw deel aan het Trage Wegen weekend. Ditmaal lag de focus op de oude wegen in het dorp Budingen, een voormalige middeleeuwse heerlijkheid, genoemd naar de lieden van BODO. De routekaart met de verschillende wandellussen vind je hier. Een versie van de wandeling op de wegenkaart van Budingen uit 1843 vind je hier.